FreshCraft - Owocna współpraca ©

Wizja i cele firmy FreshCraft powstały wiele lat temu w odpowiedzi na wieloletnie obserwacje rynku oraz potrzeb konsumentów. .

Dla nas zawsze był ważny interes producenta oraz satysfakcja konsumenta, zawsze wierzyliśmy, że tylko zadowolenie dwóch stron jest gwarancją sukcesu oraz długotrwałej współpracy na rynku owoców miękkich .

Firma ma zasięg ogólnopolski, jednakże podstawowa lokalizacja jest na terenie Lubelszczyzny - jednym z najczystszych ekologicznie regionów Europy.

Wykorzystując naszą wiedzę, kontakty oraz potencjał regionu postanowiliśmy zrealizować się jako FreshCraftC.

Naszą misja jest stworzenie grupy ściśle współpracujących, zaangażowanych, uczciwych producentów doceniających znaczenie jakości owoców oraz otwartych na rozwój i najbardziej aktualne standardy światowe. Mocno wierzymy, że nasze wspólne działania i cele, jakie można zrealizować jako spójnie związana grupa, byłyby nieosiągalne podczas próby realizacji indywidualnej.